Soorten zoekacties

Er bestaan verschillende soorten zoekacties. Een aantal daarvan worden door het CPV gezien als direct of indirect toepasbaar voor het zoeken naar een vermiste.

Sociale zoekactie
Met een sociale zoekactie wordt bedoeld een zoekactie welke zich beperkt tot de directe sociale omgeving van de vermiste. Denk hierbij aan vrienden, sportclub, werk, school etc. Veelal worden hierbij vrienden en familieleden ingezet. Ook de politie zal, na aangifte, hierin mogelijk een rol spelen.

Massale zoekactie
Een massale zoekactie is het op gang komen van een nauwelijks te stuiten drang van burgers om de vermiste te vinden en weer terug te brengen bij de familie. Moest er bij de sociale zoekactie al sprake zijn van coördinatie, bij de massale zoekacties is deze coördinatie onontbeerlijk. Voorkomen moet worden dat het dusdanig chaotisch verloopt dat er juist gevaar ontstaat voor de zoekende vrijwilligers. Denk ook aan het vernietigen van bijvoorbeeld sporen en om die rede is het ook van belang dat er gecoördineerd wordt met de politie.

Flyer en media zoekactie
Het maken van flyers, maar ook het betrekken van de media bij een zoekactie wordt absoluut aanbevolen. Het kan echter ook los worden gezien van de eerdere acties. Helemaal wanneer de zoekacties niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Ook deze website kan hierin een rol spelen.


Verder hebben wij de volgende middel ook tot onze beschikking om te kunnen zoeken:

  • Drone
  • Quad
  • Gps
  • Honden
Download het handboek
ANBI gegevens