Een organisatie valt of staat met coördinatie. Dit is zeker van toepassing wanneer er een groot aantal vrijwilligers zich wil inzetten om deel te nemen aan een zoekactie. Een goede zoekactie geeft minimaal richting aan de vragen wie, wat, waar, wanneer, waarmee en hoe?

Hulp van burgers
De zoekactie bestaat uit en wordt gecoördineerd door burgers. Ook de leden van het CPV zijn burgers en handelen niet vanuit overheidswege. Het handelen komt voort uit de wil om de zoekactie met een goed resultaat af te sluiten. Veelal is het natuurlijk de wens om iemand weer terug te vinden. Soms is dat om tenminste iets te vinden wat mogelijk tot een aanwijzing leidt.

Coördinatie van een zoekactie
Het zoeken in wilde weg ligt op de loer, wanneer coördinatie ontbreekt en om die reden is de CPV onontbeerlijk gebleken. Het CPV heeft gemeend haar werkwijze via een handboek te publiceren, zodat iedereen die dat wil hier gebruik van kan maken. Daarbij bestaat de mogelijkheid om de hulp in te roepen van leden van het CPV om een zoekactie te coördineren.

Beleidsteam en operationeel team
Wanneer het CPV wordt ingezet zal geprobeerd worden om te werken volgens een vaste structuur. De ervaring is dat dit de effectiviteit van de inzet enorm kan vergroten. De basis bestaat uit een beleidsteam en een operationeel team. Kijk op de link Zoekactie en Contact om te zien hoe wij dit ten uitvoer brengen.

STARR Methodiek
Evalueren is een pre. Dit ziet de CPV als onderdeel van nazorg. Dit doet zij volgens de STARR Methodiek: Situatie, Taken, Activiteiten, Resultaat en Reflectie. Vooral de laatste is belangrijk. Hierbij wordt naar het eigen gedrag gekeken binnen het geheel aan activiteiten die hebben plaatsgevonden. Tegelijkertijd krijgt het team de kans om verbeterpunten te noteren.

Download het handboek
ANBI gegevens