Een organisatie valt en staat met coördinatie. Dat is zeker van toepassing in het geval en grootte aantallen vrijwilligers zich willen inzetten om deel te nemen aan een zoekactie. Een goede zoekactie geeft minimaal richting aan de vragen wie, wat, waar, wanneer, waarmee en hoe.

Hulp van burgers
De zoekactie bestaat uit en wordt gecoördineerd door burgers. Ook de leden van het CPV zijn burgers en handelen niet vanuit overheidswege. Het handelen komt voort uit de wil om de zoekactie met een goed resultaat af te sluiten. Veelal is het natuurlijk de wens om iemand in goede doen weer terug te vinden. Soms is dat om tenminste iets te vinden wat mogelijk aanwijzingen kan verschaffen.

Coördinatie van een zoekactie
Het zoeken in wilde weg ligt op de loer wanneer coördinatie ontbreekt en om die rede is deze onontbeerlijk gebleken. Het CPV heeft gemeend haar werkwijze via een handboek te publiceren zodat iedereen die dat wil hier gebruik van kan maken. Daarbij bestaat de mogelijkheid om de hulp in te roepen van leden van het CPV om een zoekactie te coördineren.

Beleidsteam en operationeel team
Wanneer het CPV wordt ingezet zal geprobeerd worden om te werken volgens een vaste structuur. De ervaring is dat dit de effectiviteit van de inzet enorm kan vergroten. De basis bestaat uit een beleidsteam en een operationeel team. In onderstaand organigram worden de verschillende rollen weergegeven.
Download het handboek
ANBI gegevens