Het team van coördinatie platform vermissing heeft zondag 8 maart jl in Vollenhove een grootscheepse zoekactie gecoördineerd naar het zoeken van Sten Lok.  

Er waren een kleine twee honderd vrijwilligers die mee wilden helpen, er werd overleg gedaan met de plaatselijke politie en met de operationeel coördinator van de politie gevoerd.

Door een vrijwilliger werden kaarten afgedrukt en die werden opgedeeld in 45 gebieden.

De twee honderd vrijwilligers werden in groepjes ingedeeld van twee tot vijf personen.

Iedere groep kreeg een gebied om af te zoeken, het gebied waar het laatste telefoonsignaal was gesignaleerd werd door meerdere groepen onafhankelijk van elkaar doorzocht.

Het was een moeilijke zoektocht daar de donkerte al was ingevallen, maar iedereen wilde op alle mogelijke manieren helpen, je voelde bij iedereen de betrokkenheid en bereidbaarheid om alles te doen.

Helaas moesten wij in de nachtelijke uren concluderen dat er nog geen resultaat was, we zijn in overleg gegaan met de operationeel coördinator van de politie, tijdens dit overleg hebben we besloten om de volgende dag om 09:00 een nieuw overleg te hebben hoe we het vervolg van de zoekactie gaan inzetten.

Begin deze morgen maandag 9 maart starte de politie met een technische onderzoek.

Het coördinatie platform vermissing was ter plaatse, en de gehele dag telefonisch en via WhatsApp bereikbaar en coördineerde heel veel berichten en vragen.

Deze morgen werd door enkele vrijwilligers op het water gezocht met een grote magneet en later met een sonarboot.

Na een tip van iemand van Rijkswaterstaat werd er zeer gericht gezocht door de politie en werk de auto met Sten Lok in het water aangetroffen.

Onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en kennissen van Sten en wij willen hen heel veel kracht en sterkte toewensen om dit verlies te kunnen dragen.

Download het handboek
ANBI gegevens