URK – Negen Urker vrijwilligers helpen bij het zoeken naar vermiste personen. Met de stichting Coördinatie Platform Vermissing (CPV) willen ze structuur bieden in stressvolle omstandigheden. Een initiatief dat in Nederland nog niet bestaat.

De betrokkenen kennen elkaar van het zoeken naar vermiste plaatsgenoten. De laatste jaren was op Urk diverse keren sprake van vermissingen. Elke keer werden grote zoektochten op touw gezet. Al doende leerden de vrijwilligers dat structuur heel belangrijk is, maar dat die bij zoektochten vaak ontbreekt.

Als leidraad voor zoektochten werd een helder handboek geschreven. Dat kan door iedereen gedownload worden via de website.

De CPV-mannen zijn ook bereid om te assisteren bij de coördinatie van zoektochten. Ze geven daarbij tips over do’s en don’ts. Ook helpen ze de juiste vragen op het juiste moment te stellen en gestructureerd te zoeken.

De groep CPV-vrijwilligers is een mix van mensen met professionele ervaring, KNRM-achtergrond en persoonlijke betrokkenheid bij vermissingen. 

Bron: deNoordoostpolder.nl

Download het handboek
ANBI gegevens