Coördinatie Platform Vermissing

Het oprichten van de stichting Coördinatie Platform vermissing (CPV) is ontstaan als gevolg van een zoekactie in april 2016 en met het doel om de opgedane ervaringen te delen. Een ander doel is het bieden van een platform ter ondersteuning van burger zoekacties, dit alles met een kleine kern aan vrijwilligers die bestaat uit gedreven mensen met elk hun eigen ervaringen.

Burgerinitiatief
Het zoeken naar vermisten is een taak die is belegd bij de overheid. Toch wordt de inzet van burgers niet uitgesloten. Steeds vaker worden burgers betrokken bij het zoeken naar een vermiste persoon. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het AMBER alert.

Definitie
Van een vermissing is voor de politie sprake als de persoon onverwacht verdwenen is en het onbekend is waar deze nu is. Deze afwezigheid is afwijkend ten opzichte van het normale gedrag. En het moet in het belang van de vermiste persoon zijn dat deze wordt gevonden (Politie, 2016). De stichting sluit zich aan bij dat wat de politie weergeeft op haar website.

Download het handboek
ANBI gegevens